Kontakt

Serviceguiden.dk er en alsidig service portal på Internettet, der henvender sig til alle lige fra erhverv til private.

Ønsker du at flytte ind? Vi har altid ledige lejemål, så udfyld vedlagt formular, og send den til os.

Serviceguiden.dk driver endvidere en afdeling med:

  • Annoncer
  • Annoncer på Internettet
  • Søgeoptimering
  • Internet
  • Hjemmesider
  • Vedligehold af websider
  • Telemarketing
  • Brochurer
  • Kataloger
  • Tryksager m.m.

Dit budskab er lige ved hånden!

Forretningsbetingelser:

Serviceguiden.dk kan ikke drages til ansvar for tab, ved brug af informationer fundet på eller ved søgen på Serviceguiden.dk

Serviceguiden.dk kan til enhver tid foretage ændringer i og på Serviceguiden.dk med 3 dages varsel.

Reklamation over en aftale med Serviceguiden.dk skal være os i hænde senest 5 dage efter fakturadato.

Abonnementer forud faktureres og kan til enhver tid opsiges skriftligt eller pr. e.mail med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

Abonnementet løber fra den dato, der er aftalt med kunden og frem, og forlænges derefter automatisk til en ny abonnementsperiode. Alle abonnementer/indbetalte faktura vil ikke blive tilbagebetalt.

Serviceguiden.dk fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, eller anden form for direkte eller indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes server, programmeringsfejl, eller systemnedbrud m.m. uvedkommende internet adgang, eller spam, e-mail m.m. eller andre forhold hos Serviceguiden.dk

Kunden er forpligtet til at skadesløsholde Serviceguiden.dk for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod Serviceguiden.dk som følge af brugerens forhold og driften af hjemmesiden samt programmeringsfejl, systemfejl, internet adgang, spam, e-mail m.m. eller andre forhold hos Serviceguiden.dk

Kunden er forpligtet til at skadesløsholde Serviceguiden.dk også ved softwarefejl eller anden fejl, der måtte komme, det er kunden selv, der retter sin fejl eller tager kontakt til Serviceguiden.dk for evt. at rette fejlen.

Hjemmesider Webdesign m.m.og programmeringsopgaver fralægger Serviceguiden.dk sig ethvert ansvar for tab af data, eller anden form for direkte eller indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud af server m.m. uvedkommende internet adgang, , spam, e-mail m.m. eller andre forhold hos Serviceguiden.dk

Betaling:

Såfremt betaling ikke er foretaget på sidste rettidige betalingsdag, udsendelse påmindelse, og der beregnes et administrationsgebyr på 50 kr. pr. udsendt rykkerskrivelse.

Serviceguiden.dk tilbagebetaler ikke indbetalte beløb ved udeblivelse af materiale til annoncering, der skal komme fra kunden, aviser eller reklamebureau m.v., da det er kundens ansvar at vi modtager det aftalte materiale.

Abonnementet løber i 12 måneder på Serviceguiden.dk og indeholder det aftalte med kunden. Yderligere reklamer, annoncering, kontakt Serviceguiden.dk Der tages forbehold for prisforhøjelse og trykfejl. Serviceguiden.dk tilbagebetaler ikke indbetalte beløb.

Opsigelse:

Abonnementet på Serviceguiden.dk løber i 12 mdr. og bliver automatisk fornyet, med mindre skriftlig opsigelse foreligger senest 30 dage før abm. udløb. Hvis der er tegnet et abonnement og arbejdet er påbegyndt som aftalt med kunden, vil der blive faktureret antal påbegyndt arbejdstimer uanset fortrydelsesret.

Kontakt:

Serviceguiden.dk
E-mail. info@serviceguiden.dk
Internet. www.Serviceguiden.dk
Copyright © All Rights Reserved

Scroll to top